5 Balandis 2020, Sekmadienis

 

Pirmas
 

Kaip vis dėlto gera turėti namus

Mokykla kiekvieno žmogaus gyvenime užima svarią vietą, tai tarsi antrieji namai. Gegužės 22 d. rytas Tauragės r. Skaudvilės specialiojoje mokykloje – ne eilinis. Visa mokyklos bendruomenė išskubėjo į Šv. Mišias. Klebonas Audrius Keršys palaimino susirinkusius ir linkėjo sveikatos, tarpusavio supratimo ir atjautos. Po Šv. Mišių visi rinkosi į mugę: ir darbštuoliai, nešini savo rankomis gamintais darbeliais, ir svečiai, lydimi geros nuotaikos.

Apdovanoti geriausi esė konkurso „Metų laikai“ dalyviai

Esė konkursas „Metų laikai“ pasiekė finišo tiesiąją. B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka jau kovo vidury pakvietė 14-18 metų jaunuolius dalyvauti rašinių konkurse, skirtame Kristijono Doelaičio 300-ųjų metinių minėjimui. Trys temos – „Mažoji Lietuva. Ar tikrai ji maža?“, „Kristijono Donelaičio kūrybos takais“ ir „Apie ką rašė Birutė Baltrušaitytė?“  - nurodė kryptį, kuria moksleiviai turėjo nukreipti savo kūrybines mintis.

Netradicinio mokymo konferencija Skaudvilės gimnazijoje

Skaudvilės gimnazijoje gegužės 8 dieną įvyko konferencija ,,Netradicinis mokymas gimnazijoje‘‘, kurią organizavo metodinė taryba, vadovaujama metodinės tarybos pirmininkės matematikos mokytojos metodininkės Angelės Beišienės. Konferencijos tikslas – skatinti mokinių saviraišką, leisti patirti atradimo ir kūrybiškumo skleidimosi džiaugsmą, ugdyti mokinių gebėjimą viešai pristatyti atliktą projektą.

Popietė I klasių mokiniams ,,Matematikai – fanatikai‘‘

Balandžio 25 dieną Žalgirių gimnazijoje vyko popietė I klasių mokiniams „Matematikai – fanatikai“, kurią suorganizavo matematikos mokytojos.

Intelektualai varžėsi Protų mūšyje

Tauragės Žalgirių gimnazijos anglų kalbos mokytojai suorganizavo rajoninį renginį anglų kalba Protų mūšis.Tai intelektualus komandinis žaidimas.

Integruotas projektas „Matrioškos istorija“

Balandžio mėnesį Tauragės Žalgirių gimnazijoje vyko integruoto rusų kalbos, dailės ir technologijų projekto „Matrioškos istorija“ renginiai. Projektu siekiama skatinti mokinių domėjimąsi Rusijos kultūra ir tradicijomis, ugdyti mokinių meninę saviraišką ir kūrybinius gebėjimus bei supažindinti mokinius su populiaraus rusiško žaislo – suvenyro atsiradimo istorija, jo gaminimo, puošimo technologija ir technika.

Pokalbis prie APSKRITO STALO

Balandžio 16, 23 d. d. Skaudvilės gimnazijoje vyko pokalbis prie apskrito stalo „Klasės sėkmės ir nesėkmės“. Apie savo auklėtinių sėkmes ir nesėkmes kalbėjo 5 – 8, I – III  klasių auklėtojos (V.Ivoškienė, L.Stulgienė, E.Nikitinaitė, K.Monstavičienė, D.Eitutienė, A.Gudaitytė, R.Šiurienė, A.Lukočytė, G.Simanauskiene, R.Šiurnienė, J.Kvietkienė, O.Žymantienė )  Diskusijoje dalyvavo dir. pavaduotoja I. Pudžiuvienė, socialinė pedagogė R. Šlažikaitė ir gimnazijos psichologė A. Žiauberienė.

 

Artėja nacionalinė bibliotekų savaitė. Renginių sąrašas

Nežinai? Pėdink į biblioteką! Jau kitą savaitę, nacionalinė bibliotekų savaitė! Registruokitės į ekskursijas po biblioteką, gaukite nemokamą skaitytojo bilietą, lankykitės kas dieną vyksiančiuose renginiuose: Balandžio 22 d. 17 val. Susitikimas su rašytoja Birute Jonuškaite ir aktore Dalia Michelevičiūte.

Pedagogų tobulinimosi kursai Skaudvilės gimnazijoje

Kvalifikacijos kėlimas remiasi mokymosi visą gyvenimą ir besimokančios organizacijos koncepcija bei įsitvirtinančia nuolatinio mokymosi idėja, kuri darbinėje veikloje realizuojama per kvalifikacijos tobulinimą. Taigi Skaudvilės gimnazijos bendruomenė didelį dėmesį skiria nuolatiniam  mokymuisi.

„Savaitė be patyčių“ Skaudvilės gimnazijoje

Kovo 18 – 22 d. Skaudvilės gimnazijoje vykdyta akcija „Savaitė be patyčių“. Akciją organizavo gimnazijos socialinė pedagogė Reda Šlažikaitė ir Vaiko gerovės komisijos nariai. Šios akcijos tikslas ugdyti pagarbą, toleranciją, draugiškus tarpusavio santykius.

Puslapiai

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija