4 Balandis 2020, Šeštadienis

 

Pirmas
 

Skaitytojo laiškas: tinklinė rinkodara ir pasakos apie finansinę nepriklausomybę

Neseniai iš nežinomo telefono numerio paskambino vyriškis ir pasiūlė prisijungti prie verslo projekto. Pasiteiravus, koks tai projektas, paaiškino, kad telefonu apie jį kalbėti negalima, būtina susitikti. Po šio susitikimo norisi įspėti ir kitus, kad prieš pradedant bet kokią naują, nežinomą veiklą, reikia labai labai gerai pasidomėti tuo, kas yra siūloma, ir neskubėti atsakyti „taip“.

 

Vasarėlė jau baigiasi

Pavasariop, kai nenumaldomai pradeda ilgėti dienos, visi su viltimi laukiame vasaros ir atostogų. Taip norisi prisėsti ant žolės, kad nors verk. Planuojame, kur ilsėsimės, ką veiksime. Ir visi tikimės, kad vasara bus smagi. Tik ji, išdaigininkė, taip greitai pro mus pralekia, kad nesuspėjame nė apsidairyti.

Mintys balsu

Šeštadienį Tauragėje ir visoje Lietuvoje šurmuliavusi pavasarinė talka nostalgiškai priminė praeitį. Kaip darniai ir vieningai į talkas žygiuodavome tarybiniais metais. Ir vykdavo jos tokiu pat metu - baigiantis balandžiui, tik vadinosi ne kokiu nors ,,Darom“ ar dar keistesniu vardu, o ,,lenininėmis“ talkomis. Mat vyko, kaip ir dabar,  per patį Vladimiro Lenino gimtadienį.

Mintys balsu

Artėja Verbų sekmadienis, visam krikščioniškam pasauliui svarbi šventė, po kurios prasidės Didžioji savaitė, primenanti mūsų išganytojo Kristaus kančios kelią. Ne vien bažnyčios teologai, bet ir bent kiek išprusęs kiekvienas krikščionis kitą savaitę tarsi pats su Kristumi nueis jo kančios kelią, susimąstys apie savo gyvenimą. Kai skaitai visas keturias Evangelijos knygas, apaštalų raštus, atrodo, lyg tų praėjusių dviejų tūkstantmečių nė nebūta. Žmonija nedaug pasikeitė. Na, nebent pastebimas ryškesnis techninis progresas, tačiau žmogaus sąmonėje, jausmuose didelio progreso nematyti. Pamenate, kaip minios garbintojų pasitiko Kristų Verbų sekmadienį, po kojomis jam klojo palmių šakas, o visai netrukus jau šaukė: „Ant kryžiaus jį...“

Mintys balsu

Šiandien - Pasaulinė meteorologijos diena. Ši diena turėtų būti rami, be politikos. Juk ,,nekalčiausi“ pokalbiai, susiėjus pažįstamiems ar kaimynams, būna apie orus. Tiksliau - turėtų būti. Vienok ir apie orus pokalbiai dažnai būna politizuoti. Tarkim, iš kur pučia vėjas – iš Rytų ar Vakarų... Iš kur ciklonas atneša bjaurų lietų ir darganas? Šiandien, kai mūsų gyvenimo ,,centras“ yra nebe Maskva, o Briuselis, laukiantieji  rytų vėjo yra įtartini. Taigi, be politikos - nė žingsnio. Ypač dabar, kai jau po poros savaičių prezidentė iš Daukanto aikštės paskelbs oficialią rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą datą. Ji žada būti šių metų spalio 14 diena. Vadinasi, ateinantį pusmetį visi apie tai šnekės, ginčysis, iš kur pučia vėjai. Bus ir ,,vėjus“ šnekančių. Jau yra. Jų su kiekviena diena gausėja. O kas bus, kai pradės žydėti alyvos ir tas žydėjimas, neduok Dieve, sutaps su mėnulio pilnatimi?

Mintys balsu

Poryt švęsime Kovo 11-osios nepriklausomybės akto metines. Jau dvidešimt antrąsias. Esame lyg savotiškoje pusiaukelėje. Lygiai tiek pat metų nepriklausoma Lietuvos valstybė gyvavo pirmąjį savo istorijos etapą – nuo 1918-ųjų iki 1940-ųjų, kada mūsų valstybė buvo okupuota ir įsigaliojo  ,,Stalino konstitucija”. Pamenu iš mokyklinio vadovėlio skaitytus poetės Salomėjos Neries tam ,,svarbiam įvykiui” skirtus posmus: ,,Lietuvos senos nebėr, Lietuva - LTSR… Lietuva grobikų jau nebijo - tvirtai ją saugo Stalino ranka…” Kur čia bebijosi, jei ir taip jau esi žiauriausiojo grobiko užgrobtas… Kovo vienuoliktosios nepriklausomybės aktas sustabdė tos ,,Stalino konstitucijos” galiojimą ir grąžino galioti prieškarinę Lietuvos valstybės konstituciją. Buvo atstatytas istorinis teisingumas, valstybė vėl ėmė tvarkytis savistoviai, ne pagal svetimą, o savo piliečių valią. Tuo džiaugdamiesi kovo vienuoliktąją keliame vėliavas, renkamės į mitingus.

Mintys balsu

Per Lietuvą nuvilnijo Kaziuko mugė. Ko tik žmonės joje negalėjo nusipirkti. Aišku, jeigu turėjo pinigų ir žinojo, ko reikia jo ,,namų ūkiui”. Tačiau ne vienas, pagautas pirkimo siautulio, jau šiandien galvoja, kokiam perkūnui parsitempęs į namus bereikalingo šlamšto. Visas mūsų gyvenimas šiandien jau yra tapęs nesibaigiančia muge. Įsijungi televizorių ar atsiverti laikraštį, kaip bematant esi gundomas ką nors pirkti, vartoti. Ir tuoj pat, nedelsiant, nes rytoj baigsis akcija ir už tą patį niekalą mokėsi brangiau. Tas pirkėjo skubinimas nedelsti gerokai panašus į telefoninių sukčių ,,pranešimą” apie į bėdą patekusį sūnų ar kitą artimą giminaitį, kurį gali išgelbėti, nedelsiant sumokėdamas išpirką.

Mintys balsu

Nusibodo žiema. Nekantraudami laukiame pavasario. Iki jo beliko viena vienintelė diena. Jei tai būtų kaip pernai, jau rytoj galėtume krykštauti iš laimės. Valio, kovas prasidėjo, kalendorinis pavasaris atėjo. Deja, šiemet dar tenka prakęsti vieną papildomą žiemos dieną - vasario 29-ąją. Mat šiemet - keliamieji metai. ,,Visuotinė lietuvių enciklopedija“ juos įvardija kaip kalendorinius metus, turinčius 366 dienas. Tai yra viena diena daugiau nei įprasti.

Mintys balsu

Poryt - Vasario 16-oji, visai tautai reikšminga istorinė diena. Tą dieną prieš 94 metus Lietuva paskelbta atskira nepriklausoma valstybe. Poryt, kaip ir pernai, užpernai, užužpernai Vilniuje, S. Daukanto aikštėje bus pakeltos vėliavos, Arkikatedroje bus laikomos Šventos Mišios už Lietuvą, iš Signatarų namų balkono kareivėliai pykštelės kelias salves, balkone pasirodys kiek kumptelėjusi Vytauto Landsbergio figūra. ,,Mieli Lietuvos žmonės…”- pradės jis savo kalbą. Renginių vyks ir Tauragėje. Skelbimai jau išplatinti. Tačiau ir be jų jau aiškus istorinės dienos scenarijus.

Mintys balsu

Per pačius žiemos speigus Tauragės laikraščiuose sumirgėjo skelbimai apie artėjančias Užgavėnes, raginantys ,,vyti žiemą iš kiemo”, sudeginti Morę. Rengėjai kviečia miestelėnus atvykti vasario 21 dieną į centrinę Tauragės aikštę, ,,į Lašininio puotą”. O kur dingo kitas pagrindinis Užgavėnių veikėjas Kanapinis? Kodėl jis ,,išmestas iš barščių”? Ar tik ne todėl, kad  kanapes ir Kanapinį sukompromitavo narkomanai. Na, tie, kuriems nuo kanapių vaidenasi balti arkliai. Ir Kanapinis šiandien veikiau panašesnis ne į liesą, pasninkaujantį pilietį, bet į kanapes rūkantį pašlemėką.

Puslapiai

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija