7 Balandis 2020, Antradienis

 

Pirmas
 

Tauragės savivaldybės merui Dovydui Kaminskui

Tauragės savivaldybės tarybos Liberalų frakcijai

Tauragės savivaldybės Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai

Tauragės savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai                                                                                                 

 

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

 

2019 m. liepos 31 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad buvęs Tauragės savivaldybės mero patarėjas Dovydas Kaminskas, administracijos direktorius Modestas Petraitis ir buvęs administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais privalėjo patikslinti privačių interesų deklaraciją, atskleisdami joje informaciją apie dalyvavimą Tauragės savivaldybės administracijos (įstaigos) viešųjų pirkimų procedūrose.

Komisija atkreipė dėmesį, kad Įstatymo leidėjas nenumatė jokių išlygų, leidžiančių privačių interesų deklaracijoje nenurodyti duomenų apie dalyvavimą įstaigos viešųjų pirkimų procedūrose, jeigu valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys pareigą teikti privačių interesų deklaracijas turėjo dar iki 2018 m. sausio 1 d. Įstatymai negali nustatyti tokio teisinio reglamentavimo, kuriam esant vieni asmenys būtų nepagrįstai išskirti iš kitų asmenų (šiuo atveju – iš privačius interesus deklaruojančių sąžiningai, laiku ir tinkamai).

Įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje viešųjų pirkimų komisijos nariams (nepriklausomai nuo to, ar jie yra valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys ir šiuo pagrindu galbūt  jau pateikę privačių interesų deklaracijas) nustatyta imperatyvi (prievartinė) pareiga privačių interesų deklaraciją pateikti (patikslinti) iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija teigdama, kad Įstatymo nuostatų pažeidimui konstatuoti faktų pakanka, priėmė sprendimą – pripažinti, kad buvęs Tauragės savivaldybės mero patarėjas Dovydas Kaminskas, administracijos direktorius Modestas Petraitis ir buvęs administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikę duomenų apie pareigas Tauragės savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijose, pažeidė šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 4 dalies nuostatas.

Komisija atkreipė dėmesį dar ir į tai, kad perkančiosios organizacijos vadovas (Tauragės savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis) privalėjo kontroliuoti, ar viešųjų pirkimų komisijų nariai laiku yra pateikę privačių interesų deklaracijas, kaip nurodo Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata. Iki viešojo pirkimo procedūros pradžios interesų deklaracijos nepateikęs (nepatikslinęs) viešųjų pirkimų komisijos narys neturi teisės dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšauktas (perkančiosios organizacijos vadovo) iš atitinkamų pareigų. Ar taip pasielgė administracijos direktorius Modestas Petraitis? Ne. Natūraliai kyla klausimas, ar viešųjų pirkimų komisijų sprendimai, kuriuos priimant dalyvavo Įstatymo nuostatas pažeidę ir neatšaukti asmenys, yra teisėti?

Administracijos direktorius Modestas Petraitis nuo 2018 m. sausio 1 d. (nuo tada, kai įsigaliojo Įstatymo pakeitimas) iki 2019 m. balandžio mėn. 25 d. nebuvo deklaravęs dalyvavimo savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų veikloje, o juk didžiojoje dalyje komisijų jis buvo pirmininkas. Gal toks administracijos direktoriaus Modesto Petraičio veikimas arba neveikimas yra sąmoningas, nes kokios priežastys lėmė, kad 2018 m. tik 31,4 % administracijos pirkimų sutarčių buvo paviešinta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (kai privalu 100 %), o savivaldybės internetiniame puslapyje 0 % paviešintų pirkimų.

Atsižvelgiant į tai, kad administracijos direktorius Modestas Petraitis yra pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 4 dalies nuostatas, nevykdęs 22 straipsnio 1 dalies  3 punkto nuostatos ir nevykdantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies, t. y., „Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų įgyvendinimą“, prašome merą Dovydą Kaminską ir frakcijas įvertinti jo tinkamumą tęsti darbą Tauragės savivaldybės administracijos direktoriaus pareigose.

Tauragės savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija:

                                  Darius Petrošius

                                  Rita Grigalienė

                                  Efrema Bitinienė

                                  Pranas Petrošius

                                  Matas Petraitis

                                  Viktoras Kovšovas

                                  Stasys Lapė

                                  Vaclovas Karbauskis

 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija