18 Vasaris 2020, Antradienis

 

Pirmas
 

Š. m. vasario 20 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 66 klausimais – patvirtintos švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos ir vertinimo išvados, pritarta ambasadoriaus vardo suteikimui, pedagogų skatinimui, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai (nedalyvavo Viktoras Kovšovas, Darius Bredelis ir Virginija Eičienė). Tradiciškai sugiedojus ,,Tautišką giesmę“, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Patvirtintos veiklos ataskaitos ir vertinimo išvados

Posėdžio metu pritarta Tauragės Žalgirių gimnazijos, ,,Versmės“ gimnazijos, Skaudvilės gimnazijos, Žygaičių gimnazijos, „Šaltinio“ progimnazijos, Martyno Mažvydo progimnazijos, Tarailių progimnazijos, Jovarų pagrindinės mokyklos, ,,Aušros“ progimnazijos, Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos, Batakių pagrindinės mokyklos, Lauksargių pagrindinės mokyklos, Lomių pagrindinės mokyklos, Gaurės pagrindinės mokyklos, Skaudvilės specialiosios mokyklos, lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“, lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“, lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“, vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“, Tauragės moksleivių kūrybos centro, Tauragės kultūros centro, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos, Tauragės krašto muziejaus „Santaka“, Tauragės muzikos mokyklos, Tauragės sporto centro,  Tauragės suaugusiųjų mokymo centro, direktorių 2018 metų veiklos ataskaitos.

Posėdžio metu patvirtintos ir direktorių kasmetinio veiklos vertinimo išvados.

Tarybos narių sprendimu, pritarta Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Patvirtinta užimtumo didinimo programa

Pritarta sprendimui patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programą. Patvirtinus programą siekiama suteikti galimybę bedarbiams, įsiregistravusiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Tauragės skyriuje laikinai įsidarbinti.

Patvirtinti tvarkos aprašai

Siekiant teigiamos profesinės motyvacijos bei iniciatyvos, įvertinti pedagogo veiklos kokybę ir nuopelnus bei puoselėti pasididžiavimą savo profesija, parengtas bei posėdžio metu patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos aprašas. Aprašas reglamentuoja Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų skatinimo tvarką, kandidatūrų teikimą, atrankos kriterijus, premijų skyrimą. Jam įgyvendinti bus naudojamos Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Tarybos nariams pritarus, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašas. Aprašo tikslas – skatinti jaunimo užimtumą vasaros metu ir didinti jaunimo darbo patirtį.

Posėdžio metu patvirtintas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas. Aprašas nustato Globos centro veiklos tikslą ir funkcijas, budinčio globotojo, socialinio globėjo veiklą, pagalbos budintiems globotojams, socialiniams globėjams organizavimą ir teikimą, Globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimą, Globos centro veiklos kokybės priežiūrą.

Suteiktas ambasadoriaus vardas

Vieningai pritarta tauragiškei Audronei Trilikauskytei, gyvenančiai Londone, Jungtinėje Karalystėje, suteikti Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardą.

Mūsų kraštą garsina jau 13 Tauragės ambasadorių.

 Perduotas turtas, padidinta nekilnojamo turto vertė

Posėdžio metu nuspręsta perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomą turtą, esantį Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Geležinio Vilko g. 6, reikalingą savivaldybės savarankiškajai funkcijai – kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas – įgyvendinti: gaisrinės pastatą, ir kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius.

Pritarta sprendimui perduoti Tauragės lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – mokyklos pastatą esantį Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Alėjos g. 3G.

Vieningai nuspręsta atlikus kompiuterinio tomografo kabinetų vidaus patalpų remonto bendrastatybinius darbus, padidinti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – pastato-ligoninės Tauragėje, V. Kudirkos g. 2, vertę 35 390,98 Eur.

Pritarta sprendimui perduoti Tauragės rajono savivaldybės administracijos Žygaičių seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – kelius ir gatves.

Nuspręsta perduoti UAB „Tauragės vandenys“ pagal turto patikėjimo sutartį 20 metų laikotarpiui nuotekų tvarkymui organizuoti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius buitinių nuotekų šalinimo tinklus.

Patvirtinta mokytojų profesijos prestižo didinimo ir jaunų pedagogų pritraukimo programa

Posėdžio metu patvirtinta mokytojų profesijos prestižo didinimo ir jaunų pedagogų pritraukimo programa. Šioje programoje numatytos mokytojų profesijos prestižo didinimo ir jaunų pedagogų pritraukimo veiklos kryptys. Dalis veiklų jau yra vykdomos per kitas savivaldybės finansuojamas programas.

Programa siekiama prisidėti prie idėjos Lietuvai „Mokytojas – prestižinė profesija iki 2025 metų“ įgyvendinimo.

Suteikti gatvių pavadinimai pakeistos geografinės charakteristikos

Posėdžio metu pritarta sprendimui suteikti Tauragės miesto objektams pavadinimus – Meno Kolektyvų alėja ir Šaulių skveras.

Pakeistas Skaudvilės miesto Šlaito gatvės pavadinimas ir suteiktas minimai gatvei Marcelino Zelbos gatvės pavadinimas.

Pritarta sprendimui suteikti Tauragės rajono savivaldybės Batakių seniūnijos Mažintų kaimo gatvėms pavadinimus – Miško gatvė, Skaudvilės gatvė ir Medžiotojų gatvė.

Pakeistos Tauragės rajono savivaldybės Tauragės seniūnijos Meldikviršių kaimo Meldikviršių gatvės geografinės charakteristikos. Pakeistos gatvės geografinės charakteristikos, bus teikiamos  registruoti į Lietuvos Respublikos adresų registrą. Įregistravus gatvės pakeistas geografines charakteristikas, bus galima įregistruoti adresus objektams.

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Posėdžio metu nuspręsta pakeisti Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo  9 d. sprendimo ,,Dėl projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas  Tauragės mieste” finansavimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,2. Savivaldybė, investuodama iš 2017–2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų, įsipareigoja:2.1. prisidėti 15 procentų (planuojama projekto  vertė – 1681106,52 Eur) privalomų prisidėti visų tinkamų finansuoti projekto  išlaidų; 2.2. sumokėti netinkamas  finansuoti projekto išlaidas, tačiau projektui  įgyvendinti  būtinas išlaidas bei  tinkamas išlaidas, kurių  nepadengia  projekto  finansavimas.“

Tarybos nariams pritarus, pakeistas viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašas.

Pakeisti Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų (išskyrus švietimo) pareiginės algos koeficientai, patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu ,,Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovams“.

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimu ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( pakeisti 3.2, 3.5.1, 3.5.2, 6.6  papunkčiai ir 4 punktas).

Savivaldybės informacija

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija