6 Balandis 2020, Pirmadienis

 

Pirmas
 

Birželio 5 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų narys Tomas Raulinavičius paskirtas administracijos direktoriaus pavaduotoju. Tomo Raulinavičiaus kandidatūrai slaptu balsavimu pritarė 16 Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių, 9 buvo prieš.

Posėdyje dalyvavo visi 25 tarybos nariai. Prieš pradedant svarstymus, pasveikintas birželio 4 d. mero patarėjo pareigas pradėjęs eiti Kasparas Bertašius.

Pritarta Tomo Raulinavičiaus kandidatūrai

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus postą užimsiantis Tomas Raulinavičius yra baigęs Klaipėdos universiteto Lietuvių filologijos ir bibliotekininkystės studijas. Dirbo žurnalistu, redaktoriumi, nuo 2014 m. ėjo „Tauragės žinių“ direktoriaus pareigas. Politinę karjerą pradėjo eidamas Seimo nario Stasio Šedbaro padėjėjo pareigas, 2017 tapo Tauragės rajono savivaldybės Tarybos nariu, dirbo Ekonomikos finansų ir strateginio planavimo komitete.

 

 Patvirtinti nuostatai, sudarytos komisijos

Tarybos posėdžio metu patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatai, sudaryta Antikorupcijos komisija. Komisijos nariais paskirti: Viktoras Kovšovas, Juozas Jankevičius, Kęstutis Balašaitis; Kęstutis Vaičaitis, Palmyra Gilienė, Kęstutis Mockaitis, Kęstutis Vaidilauskas, Rimantė Gailienė, Linas Janušonis. Pirmininku išrinktas Viktoras Kovšovas.

Patvirtinus Etikos komisijos nuostatus, Etikos komisijos nariais paskirti: Rita Grigalienė, Gintarė Stulgienė, Rita Miliškevičienė, Andžela Jakienė, Jolanta Skrodenienė, Kostas Bernotas, Laura Mėlinavičienė, Jolanta Vaitiekienė, Jolita Vilimavičienė. Pirmininke išrinkta Rita Grigalienė.

Patvirtinus privatizavimo komisijos nuostatus, privatizavimo komisijos nariais paskirti: Modestas Petraitis (komisijos pirmininkas), Tomas Alijošius; Kęstutis Balašaitis, Vaclovas Karbauskis,  Vilmantas Liorančas, Pranas Petrošius; Robertas Piečia.

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Pakeistos 2019 metų biudžeto pajamos ir išlaidos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu „Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7  priedai).

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2019–2020 mokslo metams nustatymo“ priedas ,,Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičius 2019–2020 mokslo metams “.

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reiklų  reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punktas ir vietoj „Iveta Skurvydienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;“ įrašyta „Jolanta Skrodenienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.

Patvirtintas tvarkos aprašas

Tarybos nariams pritarus, patvirtintas Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašas. Aprašas reglamentuoja nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas, nustatymą, jo sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras.

Garbės ambasadoriaus vardas suteiktas

Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendė suteikti Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardą Rūtai Lukošiūnaitei, gyvenančiai Horsense, Danijoje. Posėdžio metu ambasadorei įteiktas ženkliukas, palinkėta skleisti gerąją žinią apie savo gimtąjį miestą, teikti idėjas savo regionui, garsinti savo gimtąjį kraštą.

Pritarta partnerystės sutarčiai

Pritarta partnerystės sutarčiai, kurioje nustatytas partnerių atsakomybių pasiskirstymas, rizikos pasidalijimas, finansiniai ir kiti įsipareigojimai, būtini projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis įgaliotas pasirašyti partnerystės sutartį ir kitus su sutartimi susijusius dokumentus.

Savivaldybės informacija

 

 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija