16 Spalis 2019, Trečiadienis

 

Pirmas
 

Opozicijos priedermė – kontroliuoti valdžioje esančiųjų sprendimus ir veiksmus, atskleisti ir visuomenei pateikti galimai daromus teisės aktų pažeidimus, veidmainystę ir melą.

Jau keleri metai iš eilės valdžioje esantys liberalai ir jiems pataikaujantys valstiečiai bei konservatoriai nesugeba įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybė turi užtikrinti ikimokyklinį ugdymą kiekvienam mažajam tauragiškiui. Eilė, laukiančiųjų lankyti darželius, nemažėja, o opozicijos siūlomi problemos sprendimo variantai yra atmetami. Vietoje to, kad ši problema būtų buvusi kompleksiškai išspręsta atstatant  „Ereliuko“ darželį,  administracija jį parduoda ir „griebiasi“ eilių darželiuose mažinimo vajaus, steigdama darželių grupes kaimiškose seniūnijose, o taryba sutinka, kad administracija organizuotų patalpų nuomą ikimokyklinio ugdymo paslaugoms vykdyti. Visi supranta, kad esamų patalpų stygius ikimokyklinio ugdymo paslaugoms vykdyti yra didžiulis, ir mažųjų tauragiškių, laukiančių lankyti darželį, skaičius taip pat nėra mažas – 200.

Tačiau mero S. Mičiulio ir administracijos direktoriaus M. Petraičio tai netrikdo. Jie nuo 2018 m. pradžios imasi vieno privataus darželio protegavimo, o metų gale jam dovanoja savivaldybės lėšomis suremontuotas patalpas. Bet viskas nuo pradžios.

Dar 2017 m. birželį savivaldybės taryba patvirtino mėnesinio mokesčio kompensavimą už ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą privačiose įstaigose tvarkos aprašą, kuriame numatyta mokėti po 100 eurų kas mėnesį už vaiką tiems, kas imsis privačių darželių steigimo. Viešai apie tokią galimybę pirmoji prabilo buvusi darželio „Ąžuoliukas“ direktorė, o dabar privataus darželio „Debesų vaikai“ vadovė, L. Gudavičienė. 2018 m. balandžio mėn. ji viešai pripažino, kad su administracija vyksta aktyvi diskusija steigti Valdorfo pedagogikos pagrindais pagrįstą darželį Tauruose – „Kol kas svarstomi tik techniniai dalykai, kiek reikėtų investuoti ir panašiai“.

Kad su administracija vykusios diskusijos davė apčiuopiamų rezultatų, įrodo faktai. 2018.05.22 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkurso komisija, protokolo Nr. VJSP – 1, kuri darželiui „Debesų vaikai“ skyrė 5451 eurų sumą – 30-ies vaikų vasaros stovyklai. Tai viena didžiausių sumų (kai kurioms stovykloms tik 1000 eurų – 130-iai vaikų) iš 36 finansuojamų programų. Taip skubėta skirti tokią sumą, kad net neįvertintas faktas – Tauragės vaikų darželis „Debesų vaikai“ įregistruojamas tik 2018.05.24, taigi lėšos skiriamos dar neegzistuojančiam darželiui. Klausimas – kas konkurso paraiškos teikėjas, juk paraiškos buvo priimamos dar iki gegužės 22 dienos, o darželis registruojamas tik gegužės 24 dieną? Kas davė leidimą privačiam darželiui „Debesų vaikai“ vasaros stovyklą įkurti būtent Taurų buvusio darželio teritorijoje (teritorija priklauso savivaldybės administracijai) ir net pasistatyti medinį namelį, kuris stovi iki šiol? Atsakymų, ko gero, nesulauksime, nes neatsakytų klausimų eilė prie „vieno langelio“ – labai ilga.

Toliau prasideda dar įdomesni sprendimai ir veiksmai. 2018 m. birželio mėn. 13 d. tarybos posėdyje, svarstant klausimą dėl „Ąžuoliuko“ darželio grupių įsteigimo Tauruose, opozicija pateikė eilę klausimų – kodėl Tauruose numatyta steigti tik dvi darželio „Ąžuoliukas“ grupes? Juk akivaizdu, kad po šio tarybos sprendimo bus remontuojamas visas pastatas ir rengiamos ne dvi, o trys darželio grupės ? Kodėl dar nėra žinoma, kiek tam reikės lėšų ir kada tarybai bus pateikta lėšų suma, reikalinga darželio remontui? Kodėl tarybos sprendime tenkinamas tik darželio „Ąžuoliukas“ prašymas – dvi grupės, kas naudosis trečios grupės patalpomis? Kodėl nesvarstomas dar vasario mėnesį tarybos nario A. Beišio teiktas pasiūlymas, kad Tauruose būtų įsteigtos trys darželio grupės, kurios būtų priskirtos Tarailių mokyklai? Kodėl tarybos posėdžio metu neatsakoma į klausimą, ar trečios grupės patalpos nėra numatytos privačiam darželiui „Debesų vaikai“, juk vasaros stovyklai jau leista įsikurti? Jeigu trečios grupės patalpos planuojamos atiduoti privačiam darželiui, ar bus skelbiamas konkursas?

Atsakymai arba jų nebuvimas pribloškė – šiuo metu yra tik „Ąžuoliuko“ prašymas dviems darželio grupėms, daugiau prašymų nėra ir taškas, o Švietimo skyriaus vedėjas E. Šteimantas pridėjo, kad apie privataus darželio ketinimus jis nieko net nežino, gal spalio mėnesį ateis tarybos prašyti įsteigti dar vieną grupę. Opozicijos pasiūlymas – sprendime įrašyti ir trečios grupės įsteigimą, buvo atmestas, ir tik merui S. Mičiuliui patikinus, kad dėl trečios grupės įsteigimo bus atskiras tarybos sprendimas, taryba priėmė pateiktą projektą be pakeitimų, t. y., įsteigti tik dvi darželio „Ąžuoliukas“ grupes. Kaip toliau paaiškėjo, tai buvo eilinis mero melas ir pasityčiojimas.

Praėjus tik keletui dienų ( 06.15 ) po audringo šio klausimo svarstymo, viešojoje bibliotekoje L. Gudavičienė išsklaido visas abejones dėl privataus darželio vietos. Jo vieta numatyta Tauruose, buvusiame vaikų darželyje – „Ten reikalingas remontas, ir kol jis nebus padarytas, negali mums tų patalpų suteikti. Savivaldybė jas suteiks tik po remonto“. Birželio 20 dieną pasirodė ir privataus darželio „Debesų vaikai“ skelbimas: „Mieli tėveliai, užregistruokite savo vaikutį į kuriamą privatų darželį „Debesų vaikai“. Darželis planuojamas įkurti Taurų kaime (buvęs darželis/mokykla). Stojamasis mokestis 150 eurų vaikui, mėnesio mokestis 200 eurų, dienos maitinimo kaina 4,5 euro (tai dar apie 100 eurų mėnesiui ). 100 eurų kompensuos Tauragės rajono savivaldybė“. Atsakymas į iškeltą klausimą, kam Tauruose atiteks trečios darželio grupės patalpos, kaip ir išaiškėjo, vadinasi, beliko laukti, kada meras tęsės pažadą, o susirinkusi taryba priims sprendimą. Tačiau tarybos nariai taip ir liko laukti, o sprendimus jau vienasmeniškai priiminėjo administracijos direktorius M. Petraitis.

Administracijos direktorius M. Petraitis, su mero S. Mičiulio leidimu ir pritarimu, nelaukdamas ne tik tarybos sprendimo dėl lėšų skyrimo, bet ir sprendimo, kuris įpareigotų administraciją steigti trečią darželio grupę, paskelbia Taurų darželio darbų konkursą. 2018 m. liepos 25 d. jis pasirašo 143 598 eurų sutartį su rangovu dėl viso Taurų darželio pastato remonto – įrengti tris darželio grupes.

Norint prastumti privatų darželį į Taurus ir apeiti savivaldybės tarybą, kad nereikėtų aiškintis, kodėl patalpos atiduodamos (tiesiog dovanojamos, galbūt pažeidžiant sąžiningos konkurencijos principus) privačiam darželiui, o ne kuriam nors savivaldybės darželiui, valdžios galvos kartu su privataus darželio įkūrėja atlieka gal ir teisėtus, bet ar teisingus veiksmus:

  1. 2018.08.27 perregistruojamas Tauragės vaikų darželis „Debesų vaikai“ į ikimokyklinio ugdymo mokyklą „Debesų vaikai“. Tai svarbus momentas, nulėmęs administracijos direktoriaus M. Petraičio galimybę vienasmeniškai priimti sprendimą – perduoti Taurų darželio vienos grupės patalpas privačiai mokyklai. Paprastai savivaldybės turtas perduodamos tik tarybos sprendimu.
  2. 2018.10.10 taryba pritarė administracijos 30 550 eurų projektui – sutvarkyti viešąją erdvę prie Taurų buvusios mokyklos, pritaikant ją vaikų darželio veiklai.
  3. 2018.11.16 administracijos direktorius pasirašo įsakymą Nr. 5-1452 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Tauragės vaikų darželiui „Debesų vaikai“. Tai vadinasi skaidriai, viešai, pasitarus su visuomene, ir teisingai, kai vietos savivaldybės darželiuose laukia 200 mažųjų tauragiškių? Tarybos narė I. Skurvydienė yra pareiškusi, kad „koks skirtumas, į kokį darželį vesti vaiką, ar savivaldybės, ar privatų“. Skirtumas yra, ir didelis. Jeigu už vaiką, vedant į savivaldybės darželį, tėvai moka 50 - 60 eurų, tai į privatų – 150 eurų vienkartinis mokestis ir 200 eurų kas mėnesį (plius 100 eurų dar mokės savivaldybė).
  4. 2018.11.23 pasirašoma turto panaudos sutartis Nr. 68 – 122, kuria perduotos patalpos Tauruose privačiam mokyklai, nors mokykla patalpose oficialiai šeimininkavo jau nuo lapkričio 19 dienos. Kas dar Tauragėje gali pasigirti, kad iš savivaldybės verslo pradžiai gavo dovanų patalpas, kurių vien remontas kainavo 47 866 eurai, taip pat ir teritorijos dalį, kurios sutvarkymas kainuos dar  10 183 eurus? Ką turi galvoti ir sakyti jaunos šeimos, kurios laukia vietos darželyje, kurios neturi tiek lėšų, kad galėtų susimokėti privačiai mokyklai, ir iš kurių sumokėtų mokesčių suremontuoto darželio patalpas ir sutvarkytą teritoriją meras ir administracijos direktorius priskiria ne savivaldybės darželiui, o tiesiog atiduoda privačiai mokyklai ?

Mes sveikiname ir palaikome privačias iniciatyvas steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kurios padėtų išspręsti eilių į darželius mažinimą, bet negalime pritarti vieno privataus subjekto protegavimui. Toks mero ir administracijos direktoriaus veidmainiškumas, melas ir ciniškas elgesys ne tik su opozicijoje esančiais tarybos nariais, bet ir jaunomis tauragiškių šeimomis, yra nedovanotinas ir net nusikalstamas prieš laukiančius vietos darželiuose.

                             Tauragės savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija

Komentarai

 #
Visi tarybos nariai elgiasi ciniškai, o tas straipsnelis tik pasirodymui prieš rinkimus, o paskui vėl vieningas organizuotų neteisėtų ir nusikalstamų veikų tęstinumas kaip iki šiol, nežiūrint kokos partijų pavadinimas
 
 #
Bet ir naglumas liberalų, įdomu ar valstiečiams ir konservatoriams tai naudinga ?
 
 #
Kad Mičiulis padebesiais skraido tai visiems seniai žinoma, bet kad prie jo skraidymo, čia gal kaip antras pilotas, prisidėjo ir Petraitis tai kažkas naujo. Galbūt toks pasiskraidymas ir į naudą, išskris ir nebeparskris ?
 
 #
Šaunuoliai opozicija, pateisinate savo buvimą taryboje. Daugiau tokių faktų kelkit į viešumą, o tai daug kam atrodo, kad valdžioje angelai sėdi ir viską dykai dalina.
 
 #
taigi viską už dyką valdžia mums duoda, štai padovanos baseiną, kažkam padovanojo darželį, nemokamai per šventes žinomų atlikėjų koncertų klausomės, nemokamai fejerverkus stebim, nemokamai mūsų mažieji šėlsta muilo putose ir šokinėja ant batutų, nemokamai gauna mokyklinius krepšelius, viskas gi nemokamai !!!
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija