20 Sausis 2020, Pirmadienis

 

Pirmas
 

Š. m. balandžio 16 d. įvyko paskutinis 2015–2019 metų kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje priimta 18 sprendimų, Tarybos nariams ir savivaldybės administracijos darbuotojams padėkota už bendrą ketverių metų darbą. Už originalius darbus padėkota menininkei Ramunei Palekaitei.

Dalyvaujant 25 tarybos nariams, priimti sprendimai dėl žemės mokesčio  ir nekilnojamo turto mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo, žemės sklypų pirkimo, išmokų skyrimo, garbės ambasadoriaus vardo suteikimo ir kitais klausimais.

Pritarta mokesčių tarifų ir lengvatų nustatymui

Posėdžio metu nuspręsta nustatyti žemės mokesčio tarifus 2020 metams: 1.1. naudojamiems visų paskirčių žemės sklypams – 0,85 procento; 1.2. nenaudojamiems, apleistiems visų paskirčių žemės sklypams (apleistai sklypo daliai) – 3 procentai. Nustatyti 2020 metams žemės mokesčiu neapmokestinami žemės sklypų dydžiai asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, senatvės pensininkams, nepilnamečiams vaikams, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų: 2.1. Tauragės ir Skaudvilės miestuose – 0,15 ha;2.2. kaimo vietovėje – 3,0 ha. Nuo žemės mokesčio  atleisti Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečiai, turintys nuosavybės teise vieną namų valdos žemės sklypą Tauragės rajone.

Taip pat nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifai 2019 metams: 1.1. 1,5 procento žemės vertės – Tauragės rajono žemės nuomininkams; 1.2. 4 procentai žemės vertės – nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams (apleistai sklypo daliai). Sumažintas 30 proc. žemės nuomos mokestis už žemės ūkio paskirties žemę, jei nuomininko įsiskolinimas iš ankstesnių metų neviršija 2 Eur. Nustatyti 2019 metams valstybinės žemės nuomos mokesčiu neapmokestinami žemės sklypų dydžiai asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, senatvės pensininkams, nepilnamečiams vaikams, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų. Nuo mokesčio atleisti garbės piliečiai, bažnyčios, parkų naudotojai, kitos įstaigos ir institucijos.

Nustatytas 2020 metams nekilnojamojo turto mokesčio tarifas fiziniams ir juridiniams asmenims – 0,6 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, išskyrus kitos paskirties statinius (atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kt.) jėgainės) ir apleistus pastatus. Nustatytas 2020 metams kitos paskirties statiniams (atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kt.) jėgainės) ir apleistiems pastatams nekilnojamojo turto mokesčio tarifas fiziniams ir juridiniams asmenims – 3  proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Pritarta įstatinio kapitalo sumažinimui

Tarybos nariams pritarus, sumažintas uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko įstatinis kapitalas 165 448,48 Eur suma nuo 661 069,92 Eur 495 621,44 Eur, kad būtų panaikinta bendrovės balanse įrašytų nuostolių dalis, anuliuojant 5 713 Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų.

Patvirtinti sąrašai, pritarta ataskaitai

Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašas.

Posėdžio metu pritarta Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

Pritarta išmokos skyrimui

Pritarta sprendimui skirti Audriui Bitinui, iki 2018 m. rugsėjo 28 d. ėjusiam Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos direktoriaus pareigas, jo vieno (1) mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo išmoką – 1 529,33 Eur.

Suteiktas Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardas

Posėdžio metu vieningai pritarta Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardą suteikti Dubline, Airijoje  gyvenančiam  kunigui Egidijui Arnašiui.

Suteikti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardai

Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu bei Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašu, Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas suteiktas: viešajai įstaigai Tauragės ligoninei; viešajai įstaigai Tauragės rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Pritarta žemės sklypo  ir nekilnojamų daiktų pirkimui bei patalpų perdavimui

Pritarta sprendimui pirkti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn nekilnojamuosius daiktus – gyvenamąsias patalpas / butus: 1.1.   Tauragėje, Vytauto g. 4B-8 (1 kambario, 34,90 kv. m, kaina – 20 500 Eur); 1.2.   Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. 140-22 (2 kambarių, 55,67 kv. m, kaina – 30 000 Eur).

Vieningai nuspręsta kaimo bendruomenei „Galmena“ panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui perduoti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos patikėjimo teise valdomas patalpas, įstatuose numatytai veiklai (suburti Tauragės rajono Norkaičių, Galmenų ir Visbutų kaimuose gyvenančius, dirbančius ar kitaip su bendruomenės veikla susijusius asmenis bendruomenės problemoms spręsti) vykdyti.

Nepritarta žemės sklypo pirkimo procedūrai

Posėdžio metu nepritarta sprendimui pradėti pirkimo procedūras dėl siūlomo žemės sklypo Tauragėje, M. Mažvydo g. 49B  (sklypo plotas 644 kv. m), skirto automobilių stovėjimo aikštelei prie daugiabučių gyvenamųjų namų įrengti, pirkimo.

Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų (išskyrus švietimo) pareiginės algos koeficientų, patvirtintų Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimas ,,Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovams“. Pareiginės algos koeficientų padidintas Tauragės socialinių paslaugų centro direktorei.

Pakeistas Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktas ir išdėstytas taip:,,2. Šis aprašas reglamentuoja gyvenamąją vietą Tauragės rajone deklaravusių asmenų prašymų registravimą ir vaikų priėmimą į Tauragės rajono mokyklų (toliau – švietimo įstaigos) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.“

Pakeistos 2019 metų biudžeto pajamos ir išlaidos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu „Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6  priedai).

Pakeistas 2019–2020 mokslo metų Tauragės rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimas „Dėl 2019–2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo“ (1, 3, 5, 6, 7, 8 eilutės).

Priėmus sprendimus, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis trumpai apžvelgė praėjusios kadencijos metus, už bendrą darbą padėkojo tarybos nariams, savivaldybės administracijos darbuotojams, seniūnams, kitų mieste veikiančių įstaigų,  institucijų atstovams bei kiekvienam tauragiškiui, palinkėjo sėkmingo darbo naujai išrinktam merui Dovydui Kaminskui.

Naujai išrinkti politikai į pirmąjį posėdį rinksis balandžio 24 d.

Savivaldybės informacija

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija