19 Balandis 2019, Penktadienis

 

Pirmas
 

Nuo 2017 m. gruodžio mėn. Tauragės teritorinė darbo birža įgyvendina ESF lėšomis finansuojamą projektą "TAPK-Tavo ateities perspektyvų kūrimas". Projekto metu 865 Jurbarko, Šilalės, Tauragės skyrių klientams – ilgalaikiams, nekvalifikuotiems asmenis ir neįgaliesiems - bus sudaryta galimybė padidinti užimtumo galimybes. Numatomos priemonės apima profesinį mokymą, įdarbinimą subsidijuojant, paramą judumui. Projektu siekiama suteikti kompleksinę pagalbą ir taip padėti ilgą laiką nedirbantiems asmenims įsitvirtinti darbo rinkoje. Po profesinio mokymo ir įdarbinimo pagal pameistrystės sutartį klientai praktiką galės įtvirtinti konkrečioje įmonėje bei gauti kompensaciją kelionės išlaidoms į darbą ir atgal.

Bus pasiūlytos ir naujos užimtumo priemonės. Tai stažuotė, kurios metu asmuo po ilgesnės nei 6 mėn. pertraukos gali atnaujinti profesinius įgūdžius. Kita patraukli priemonė, tai neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas. Klientams, kurie neturi kvalifikacijos, tačiau turi atitinkamo darbo ar mokslo patirties, siūloma išlaikyti kvalifikacinį egzaminą ir įgyti atitinkamą profesiją. Kompetencijas galima įgyti besimokant savarankiškai, lankant įvairius kursus, seminarus ar tiesiog dirbant.

Liepos 1 dienai kas trečias Tauragės teritorinėje darbo biržoje registruotas bedarbis buvo ilgalaikis, 36 proc. visų bedarbių tarpe sudaro nekvalifikuoti,  7 proc. neįgalieji.  Projekto "TAPK-Tavo ateities perspektyvų kūrimas" veiklose jau dalyvauja 159 ilgą laiką nedirbę darbo biržos klientai, iš jų 65 paramos mokymuisi priemonėse, 88 įdarbinti darbdaviams dalinai kompensuojant darbo užmokesčio išlaidas, 5 kompensuojamos kelionės į darbą ir atgal išlaidos.

Ilgą laiką nedirbę bedarbiai ieškodami darbo daugiausia susiduria su darbo įgūdžių stoka, nepakankama kvalifikacija ir praktinėmis žiniomis. Tačiau dažnai įsidarbinimo sėkmę visų pirma lemia pačio žmogaus motyvacija darbui. „Jaunas žmogus, kuris stengiasi. Ne viskas pavyksta, bet mokosi“ - taip projekto dalyvę Julitą apibūdina darbdavė.  „Man čia patinka“, - sako Julita. Jos akys švyti ir šypsosi. Mergina baigė virėjos kursus, tačiau darbą rasti buvo sunku dėl darbo įgūdžių stokos ir atstumo iki galimų darbo vietų. Julitai buvo skirta kompleksinė parama: sudaryta darbo įgūdžių įgijimo sutartis ir skirta parama judumui. Projektas „TAPK“ padėjo merginai įsitvirtinti darbo rinkoje. Ši Julitos sėkmės istorija tarsi padrąsinimas visiems, jog verta tapti savo ateities perspektyvų kūrėju.

Daugiau informacijos apie projektą:

ttp://www.ldb.lt/TDB/Taurage/ESParama/ESFprojekturezultatai/UserDispForm.aspx?ID=36

Kviečiame darbdavius ir bedarbius aktyviai dalyvauti projekto veiklose.

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija