21 Spalis 2019, Pirmadienis

 

Pirmas
 

Daugelis poetų ar šiaip mėginančių rimuoti eiles žmonių nemažą dalį savo eilių skiria meilei, kuri, kaip žinia, būna įvairi. Tačiau galbūt šie žmonės myli visas tris poezijos mūzas, kurios ir veda jų mintis bei vedžioja rankas. Kaip bepavadintumei tą jausmą - ,,meile“, ar paprasčiausiai pasakytumei ne taip skambiai - ,,patinka“, akivaizdu, kad yra žmonių, negalinčių be poezijos išgyventi nė dienos. O kas kitas taip giliai gali suprasti poetą, jei ne kitas poetas, poezijos mėgėjas, eiliuotojas? Tam prieš penkiolika metų Tauragėje ir susibūrė poezijos mėgėjų klubas ,,Žingsniai“, tuomet suvienijęs aštuoniolika kūrėjų.
Praėjo jau kiek daugiau nei penkiolika metų, kai kultūros darbuotoja Mamertina Balserytė įsteigė poezijos mėgėjų klubą. Taip padėdama kuriantiems žmonėms užimti savo nišą ir rasti vietą Tauragės kultūros terpėje. Pasak dabar poezijos mėgėjų klubui ,,Žingsniai“ vadovaujančios Vilijos Užmiškienės, per penkiolika metų būta ir nuopuolių, ir pakilimų. Po įkūrimo klubas veikė neilgai ir tarsi feniksas iš pelenų atgimė tik po poros metų.
Poetai, kaip ir daugelis su menais susijusių žmonių, kiek nepraktiški, kai jiems reikia pristatyti savo kūrybą, kai visuomenei reikia atverti tai, kas paslėpta giliausiose sielos kampeliuose ir parašyta tik stalčiuose paslėptuose sąsiuviniuose.
- Mačiau, kaip tokio klubo, kur galima ir savo eiles paskaityti, ir kitų paklausyti, reikia mano mamai, - prisiminė Vilija, kurios mama - šviesaus atminimo Ausma Valčackienė - pradėjo kurti eiles sulaukusi penkiasdešimties.  Todėl ėmiausi iniciatyvos atgaivinti ,,Žingsnių“ veiklą, prisiglaudėme viešojoje bibliotekoje ir iki šiol esame B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos globojami.
Vilija džiaugiasi, kad klube daug įdomių žmonių, kuriuos vienija eiliuotas žodis. Ir kaip nepaminėti klubo senbuvių Zenonos Jurevičiūtės, Janinos Budrevičienės, Jadvygos Margevičienės, Marijos Maškauskienės, kurios, anot V. Užmiškienės, yra tvirtas klubo pamatas, leidžiantis kilti eiliuoto žodžio kūrėjų rūmams. Stengiasi klubo susiėjimų nepraleisti ir Bronislovas Jagminas, kiek rečiau dėl darbų ir veiklos gausos lankosi kiti klubo nariai  Jonas Stažys, Audronė Anulienė, Henrikas Milišauskas, Audrius ir Efrema Bitinai, Algirdas Petraitis. Kai atsiranda galimybių atvažiuoti į Tauragę ar leidžia sveikatos būklė, klubo susitikimuose apsilanko ir Irena Tamošaitienė, Aušra Milerytė, Ona Bartkevičienė. Klausantis Vilijos Užmiškienės vardijamų vardų ir pavardžių, nejučia kilo mintis, kad lituanistas, puikiai žinantis ir nusimanantis, kaip poezija ,,suręsta" šiame klube - vos vienas kitas. Garsiai išreikštas mintis Vilija patvirtino ir patikino, kad, norint kurti poeziją, aukštojo mokslo nereikia. Poezija  juk sielos šauksmas.
Kaip bebūtų keista, tačiau klubo narių skaičius šiandien toks pat, kaip ir prieš penkiolika metų  aštuoniolika. Vilija patikino, kad būta ir daugiau narių, tačiau klubas nuolat kinta, per penkiolika metų ir Anapilin palydėtas nemažas bendraminčių būrys.
- Didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad teko garbė klube sutikti neįtikėtinų kūrėjų  šviesaus atminimo Sigitą Rutkų, prieš keletą metų iš Lietuvos išvykusį ir klubą palikusį Nedą Jurčių, kad iki šiol galiu bendrauti su Irena Tamošaitiene, kad praėjusiais metais pavyko ,,atrasti“ ir į klubą pasikviesti Joną Jakštaitį.
Mažais mažais žingsneliais, o vėliau ir žingsniais, klubo nariai ėjo link to, ką jie turi dabar  savasties suvokimo, supratimo, viešumo, pripažinimo visuomenėje ir kūrėjų gretose.
V. Užmiškienė prisiminė, kaip pasirodė pirmieji klubo narių eilėraščiai spaudoje. Iš pradžių ,,Tauragiškių balso“ priede ,,Gijos“, kurį redagavo Antanas Naraškevičius, vėliau poezijai skirtame puslapyje ,,Mūzoms šaukiant“, o po kelerių metų pertraukos ir atgaivintame, tačiau pervardintame priede ,,Kūlgrindos“. Apie klubą ir jo narius rašyta ,,Vakarų eksprese“ ir ,,Žemaičių saulutėje“, ,,Senjorų žodyje“, o kiek dar publikacijų įvairioje rajoninėje spaudoje Tauragės ir kitų rajonų. Nors vien ties periodine spauda neapsistota  minint vieną iš klubo sukakčių, išleista pirmoji klubo narių poezijos rinktinė ,,Gyvenimo juodraščiai“, vėliau, pradėjus bendrauti ir bendradarbiauti su apskrities rajonų analogiškais klubais, pasirodė ir apskrities kūrėjų poezijos almanachas ,,Esame“. O ką jau bekalbėti apie pavienius klubo poetus. Štai Kaimo rašytojų sąjungos narė lomiškė Irena Tamošaitienė yra išleidusi net penkias poezijos knygas, kita klubo narė Janina Budrevičienė  keturias, B. Jagminas  dvi, tiek pat - O. Butkevičienė, kurios pirmoji poezijos knyga pasaulį išvydo autorei sulaukus 86-erių metų, po vieną M. Maškauskienė, A. Petraitis, J. Margevičienė, N. Jurčius, A. Milerytė, A. Valčackienė, savosios knygos rankose nespėjo palaikyti S. Rutkus.
- Galbūt kažkam atrodo, kad klubas, jo narių poezija  tik jų pačių reikalas ir tik jiems įdomu, kas čia vyksta. Turiu patikinti  taip nėra, - įsitikinusi Vilija. - Pagal mūsų klubo narių eiles kuriamos dainos, jų poezija skaitoma skaitovų konkursuose, o ir mes patys nesėdime rankų sudėję. Aktyviai bendradarbiaujame su mokiniais, kitais poetų klubais įvairiuose rajonuose, jei tik randame finansinių galimybių  organizuojame išvykas, dalyvaujame poezijos šventėse, esame dalyvavę ir respublikiniame renginyje ,,Poezijos pavasaris“. O mūsų klubo šventė ,,Apkabinu eilėraštį kaip draugą“ puikiai žinoma jau gerokai už rajono ribų  į ją prašosi pakviečiami poetai, muzikantai, dainininkai iš visos Lietuvos.
Dabar klubas pasirengęs išskleisti savo sparnus gerokai plačiau  ruošia tarptautinį projektą, kuriame dalyvaus su poezijos kūrėjų klubu iš Sovetsko ,,Rostok“.
Penkiolikos metų sukaktį klubas pasitiko gruodžio pirmojoje pusėje, tačiau plačiajai visuomenei apie tai kol kas labai garsiai beveik neskelbė. Nors Vilija Užmiškienė patikino, kad sukaktis bus paminėta, kai tik bus patvirtintas rajono biudžetas ir skirti pinigai kultūros fondui, nuo kurio dosnumo klubo projektams ir priklauso sukakties paminėjimas. Daugiau ar mažiau bus skirta, bet pavasarėjant į klubo penkioliktosios sukakties paminėjimą svečiai tikrai bus pakviesti.

Irina SADAUSKIENĖ
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija