23 Vasaris 2020, Sekmadienis

 

Pirmas
 

Turtinga Lomių krašto istorija čia gyvenusių žmonių kančiomis, netektimis, laiko siųstais išbandymais. 1941 - 1952 metais iš čia buvo ištremta daugiau kaip 30 ūkininkų bei inteligentų šeimų su vaikais, seneliais. Kasmet birželio 14 - ąją kaimo bendruomenė susirenka pagerbti savojo krašto tremtinių atminimo.

 Parapijos bažnyčioje gausiai susirinkę lomiškiai paminėjo 73 - ąsias prievartinės tremties metines. Parapijos kunigas Audrius Keršys maldoje prisiminė išgyventus, iškentėtus lietuvių tremtinių vargus.

Po šv. Mišių buvo prisiminta Lomių krašto tremties istorija. Nuskambėjo tremtinių daina „Leiskit į Tėvynę“, pritariama kanklėmis, dainuojama jaunųjų saviveiklininkių (vadovė R. Kinderienė). Mokytoja kraštotyrininkė Elena Bazinienė atskleidė lomiškių tremtinių išgyvenimus ir kančias šaltoje Sibiro žemėje. Buvo prisimintas Lomių pradžios mokyklos mokytojas, Nepriklausomos Lietuvos karininkas, šaulių kuopos vadas Jonas Kuras, kuris su šeima 1941 metų birželio 14 - osios paryčiais buvo išvežtas į Sibirą ir iš ten nebesugrįžo. Mokytoja papasakojo Vėžalaukio kaimo ūkininkų tremtinių Rachelės ir Marijono Linkevičių šeimos dramą. Prisiminimai jaudinantys, slegiantys, kaip ir daugelio panašų likimą išgyvenusių lietuvių.

 Kaimo poetė Julija Popendikienė, gimusi ir augusi šiame krašte, perskaitė savo kūrybos eilėraštį, skirtą Lomių krašto tremtinių atminimui.

 Po minėjimo nurimus lietui visi išėjo į čia pat žaliuojančias kapines. Buvo aplankyti lomiškiams žinomų tremtinių kapai. Gausus būrys bendruomenės žmonių sustojo prie tremtinės Mortelės Kurienės (mokytojo J.Kuro žmonos), Dautarų šeimos, Juozo ir Marijonos Rimkų, Irenos Kazlauskienės, Jono ir Valerijos Kazlauskų kapų. Jaunieji renginio dalyviai uždegė žvakeles, kapelius papuošė mokinių rankomis padarytomis trispalvėmis.

 Ne visi tremtinių kapai lomiškiams žinomi. Prie Marijos postamento buvo uždegtos žvakelės visų Lomių krašto tremtinių šviesiam atminimui.

Bendruomenės informacija

Gintarės Pavalkytės nuotraukos

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija