17 Spalis 2019, Ketvirtadienis

 

Pirmas
 

Skaudviliškių meilė menui, ypač teatrui, akivaizdi – Skaudvilės bendruomenė kuria ir puoselėja savas kultūrines tradicijas: jau trečiąkart organizavo bendruomenių teatro festivalį ,,Skaudvilės rampa 2012“. Ne tik patys Skaudvilės bendruomenės teatro nariai lavina teatrinius gebėjimus, bet siekia ir į kitus pažvelgti, draugauti su bendraminčiais iš savo ir aplinkinių rajonų. Juk menas taip pat gali vienyti žmones – ir artistus, ir žiūrovus, todėl spalio 6-ąją, šeštadienį, Skaudvilė sulaukė itin gausaus būrio teatralų mėgėjų bei žiūrovų plūsties gražiuose renovuotuose kultūros namuose.

Į šventę su kviesliu ir orkestru!

Šeštadienio rytas, nors ir po naktinės audros, Skaudvilėje išaušo pakankamai gražus. ,,Tauragės radijo“ atstovas Sigitas Kancevyčius lyg koks kvieslys per ruporą visus miestelėnus ir svečius kvietė šventėn - į bendruomenių teatro festivalį ,,Skaudvilės rampa 2012“. Prie centrinės miestelio aikštės jau rikiavosi Tauragės Kultūros centro orkestro ,,Tauragė“ šokėjos ir muzikantai, vadovaujami Vaidos Jurgelevičienės ir Tado Zakarausko. Būriavosi ir teatralai mėgėjai iš Skaudvilės, Mažonų, Baltrušaičių bei iš kaimyninio Šilalės rajono. Skaudviliškiai nepamiršo ir savo bendruomenės teatro reklaminio plakato.
Skambant nuotaikingoms orkestro melodijoms, eisena patraukė per Skaudvilę į kultūros namus. Kas nebuvo spėję pasidomėti renginiu, galėjo bemat prisijungti prie eisenos. Visą eiseną lydėjo policijos ekipažas. Daug smalsuolių ir stebėjosi, ir grožėjosi reginiu.
Taip pasiekti ir gražūs, neseniai renovuoti Skaudvilės kultūros namai. Tikima, kad ši vieta išties trauks lankytojus kultūrinių renginių gausa, nes sąlygos ypač palankios, daug erdvių renginiams: ne tik didelė salė, foje, bet ir lauko scena, parkelio erdvė su suoleliais po pušelėmis taip, rodos, ir laukia menininkų, žiūrovų. Pirmiausia kultūros namais ne tik džiaugiasi Skaudvilės bendruomenė, bet suskubo organizuoti ne vieną šventę, mat ankštokų bendruomenės namų patalpų gausesniam pulkui žmonių nepakako - prieš porą savaičių bendruomenė organizavo ,,Rudens žydėjimo“ šventę su koncertu, paroda, kūrybinėmis dirbtuvėmis, šachmatų simultanu, o štai vėl sukvietė į bendruomenių teatrų festivalį. Tikima, kad ne tik Skaudvilės bendruomenė, bet ir kultūros namų darbuotojai prabus ir supras, kad skaudviliškiai laukia renginių, jaučia kultūrinį alkį, o sąlygos išties puikios.
2010 metais Skaudvilėje įvyko pirmasis Lietuvoje bendruomenių teatrų festivalis, bet tikrai ne paskutinis - graži tradicija tęsiama, ir štai jau organizuotas trečiasis bendruomenių teatrų festivalis. Skaudvilėje vaidino ne tik Tauragės rajono teatro mėgėjai, bet ir raseiniškiai, jurbarkiškiai, šilališkiai. O ir Skaudvilės bendruomenės teatras daug keliavo ne tik po rajoną, bet vyko ir į Prienus, į Šilalės rajoną, Vytogalą bei kitur. Teatrų festivalis meno forma suartina kaimynus, užkrečia meilės teatrui liga.

Gyvenimas - teatras, o teatre - irgi gyvenimas

Diena, skirta teatrui, nusimatė ilgoka, bet tikrai nenuobodi. Vaidinimų pasiūla įvairi - nuo komedijos iki psichologinių scenų, verčiančių susimąstyti apie vertybes, gyvenimo prasmę.
Teatrališkai festivalį pradėjo renginio vedėja - Upynos kultūros namų vadovė Renata Gužauskienė. Susirinkusiuosius sveikino ir šventės pradininkas, organizatorius Skaudvilės bendruomenės pirmininkas, rajono tarybos narys dr. Arūnas Beišys. Jis nuoširdžiai džiaugėsi susirinkusiais meno mylėtojais, kuriuos subūrė teatras, gražia kultūros namų erdve, orkestro palyda, perduota pakilia nuotaika. Dėkojo režisieriui Sigitui Kancevyčiui, kaip įkvėpėjui, renginio gelbėtojui, išsaugotojui, padėjėjui, už geranoriškumą. ,,Gražu, kad susirinkom gausus būrys skaudviliškių, trepiškių, adakaviškių, vaidiliškių, mažoniškių, baltrušaitiškių ir net šilališkių!“ - džiūgavo pirmininkas.
Pristatyti garbūs svečiai - Tauragės rajono meras Pranas Petrošius, LR Seimo narys Bronius Pauža, kandidatai į Seimo narius Vaclovas Karbauskis bei Darius Petrošius, rajono tarybos narys Nerijus Lukošius, Tauragės garbės pilietis Jonas Bakšas, Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis. ,,Džiugu, kad net trys teatrai tauragietiški. Juk teatras lyg gyvenimas - čia ir nuopuoliai, ir pakilimai. Matykite meną, gėrį, grožį. O Kultūros centro dovana meniška, neapčiuopiama, o jaučiama - tai orkestro ,,Tauragė“ melodijos ir šokiai“, - pakiliai kalbėjo Virginijus Bartušis.
Paskelbti ir vertinimo komisijos nariai: pirmininkas - Vaclovas Karbauskis, nariai - Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Dalia Naujokienė, asociacijos ,,Mažoji scena“ prezidentė Genovaitė Urmonaitė, Tauragės ilgametė teatralė Elytė Loveikienė. Komisijos pirmininkas kreipdamasis į susirinkusiuosius linkėjo nuotaikingai praleisti laiką ir nepajusti, kaip tas laikas greit bėga, juk gražu ir svarbu pabūti su kraštiečiais bei svečiais.
Pirmieji scenoje pasirodė namiškiai - Skaudvilės bendruomenės teatras. Jie suvaidino vieno veiksmo komediją ,,Fantastiška referentė“, kurios autorius ir režisierius – nepailstantis Sigitas Kancevyčius. Šis kūrinys buvo specialiai sukurtas bendruomenių teatrų festivaliui. Kaip premjeros atlikėjams po spektaklio skaudviliškiams atiteko renginio afiša.
Spektaklio idėja - lengvai pasijuokti iš vyriškų ir moteriškų silpnybių, iš netikros draugystės, savanaudiškumo, suktumo. O komedijos žanras būtent tai ir leidžia.
Puikia vaidyba džiugino Saulius ir Regina Vingiai, Zita Jarašūnienė, Justinas ir Eugenija Kudirkos, Rūta Gerulytė ir Žydrė Mockienė.
Šilalės rajono Bilionių bendruomenės teatras taip pat pasirinko komediją – Edmundo Untulio ,,Meilės kvadratą“. Spektaklį režisavo Zita Grūdienė. Mažonų mėgėjiškas teatras pasirinko klasikės realistės Žemaitės dramą ,,Trys mylimos“. Meilės trikampio dalyviai juokino ir naivumu, ir kvailomis melagystėmis. Apie tikruosius jausmus bylojo Baltrušaičių bendruomenės teatro psichologinis spektaklis ,,Stotis“. Teksto autorius – Viktoras Miliūnas, o spektaklį režisavo vėl Sigitas Kancevyčius.
Meilė artimui, ilgesys, laukimas – vertybės, kurios būtinos artimiems žmonėms. Vaizduoti vidiniai išgyvenimai, dvasios virpesiai, jautrūs žodžiai paveikė žiūrovus įtaigumu.
 

,,Ačiū, kad esate su
mumis...“

Tarp spektaklių žiūrovus linksmino vedėja Renata, kas pertrauką keitusi pavidalus – tai elegantiška dama, tai tautiniais rūbais vilkinti Žemaitijos moterėlė, tai koketiška kabareto iš Paryžiaus mergina... Ir rimtai kalbėjo, poeziją skaitė, ir žemaičiavo, akordeonu grojo, dainavo ir žavėjo lyrinėmis, klasikinėmis dainomis...
Kaip ir daugelis gerų dalykų, taip ir festivalio spektakliai baigėsi, artėjo jaudinanti akimirka – laukta komisijos sprendimo: turėjo būti paskelbtas šauniausias, meistriškiausias bendruomenės teatras bei geriausi vyro ir moters vaidmens atlikėjai.
Kol vertinimo komisija tarėsi, pateiktas savitas siurprizas - vyko viktorina žiūrovams: klausimai buvo susiję su teatru ar tiesiog kasdieniu gyvenimu. Viktoriną vedė Skaudvilės bendruomenės pirmininkas dr. Arūnas Beišys. Tiksliausiai į visus klausimus atsakė ir pelnė prizą Biruta Gerulienė.
Salėn grįžus komisijai, visi artistai buvo pakviesti scenon, visiems teatrams dėkota, įteikti prizai – didžiulė katino skulptūra bei nuostabių rožių.
- Ačiū, kad šiandien esate su mumis, kad džiuginate menu, - vis dėkojo Skaudvilės bendruomenės pirmininkas, rajono tarybos narys, festivalio organizatorius dr. Arūnas Beišys.
Komisijos pirmininkas Vaclovas Karbauskis nešykštėjo gražių žodžių ir padėkų visiems bendruomenių teatrams, bet visgi turėjo paskelbti ir teatrą nugalėtoją – juo tapo Skaudvilės bendruomenės teatras, vadovaujamas režisieriaus Sigito Kancevyčiaus.
Paskelbti geriausių moters ir vyro vaidmenų atlikėjų paprašyta LR Seimo nario Broniaus Paužos. Svečias pirmiausia širdingai kreipėsi į visus:
- Ne pirmąkart dalyvauju ,,Skaudvilės rampoje“, todėl regiu tobulėjimą. Išties buvo puikus reginys. Šaunu, kad kaimynai bendrauja menine forma. Labai graži scena, kultūros namai – tai irgi motyvuoja meno mėgėjus. Linkiu, kad neužgestų ,,Skaudvilės rampos“ šviesa.
Geriausia moters vaidmens atlikėja išrinkta Šilalės rajono Bilionių bendruomenės teatro artistė Virginija Geštautienė, atlikusi Marytės vaidmenį komedijoje ,,Meilės kvadratas“. O geriausiu vyro vaidmens atlikėju išrinktas Skaudvilės bendruomenės teatro artistas Saulius Vingis, atlikęs verslininko Rimvydo vaidmenį komedijoje ,,Fantastiška referentė“.
Seimo narys Bronius Pauža atidus ne tik teatralams, bet apskritai ir darbštiems, geranoriškiems skaudviliškiams. Jis įteikė padėkas Laimai Jokubauskienei bei Kęstučiui Jorudui už nuoširdų darbą Skaudvilės bendruomenės labui, už paslaugumą, dosnumą. Pavyzdžiui, Laima Jokubauskienė renginiui dovanojo pluoštą gražiausių rožių, kurios įteiktos teatralams, svečiams, festivalio vedėjai.
Šventės pabaigoje nudžiugintas artistų, skaudviliškių geranoriškumo nuoširdžiai ir džiugiai prakalbo Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius. Jis taip pat buvo dosnus ne tik pagyrų, bet ir prasmingų dovanų.
- Ačiū už triūsą šiam gausiam teatro mylėtojų būriui, kurie daugybę vakarų triūsė, repetavo, kad mes pasidžiaugtume festivalyje nuostabiais spektakliais. Džiaugiuosi vaidinančiu jaunimu, kūrėju ir režisieriumi Sigitu Kancevyčiumi, jo kūrybiška prigimtimi, geranoriškumu, aktyvumu. Gera, kad Skaudvilės miestelio bendruomenė ėmėsi tokio atsakingo, sudėtingo renginio organizavimo. Nepailskite darydami gerus darbus, turite nuostabų vedlį, sėjantį meilę gimtinei, menui – tai bendruomenės pirmininką Arūną Beišį, - sveikino meną mylinčius žmones ir jiems dėkojo visos savivaldybės vardu meras Pranas Petrošius.
Meras dovanojo bendruomenių teatrams, organizatoriams, vedėjai po naujausią knygą apie Tauragės kraštą.
Skaudvilės bendruomenė nuoširdžiai dėkojo festivalio globėjams Seimo nariui Broniui Paužai ir kandidatui į Seimą Vaclovui Karbauskiui, rėmėjams: generaliniam rėmėjui - Tauragės savivaldybei, Kultūros centrui, UAB ,,Suvirkšta“, socialdemokratų partijos Tauragės skyriui, informaciniams rėmėjams – rajono laikraščiams ,,Tauragiškių balsui“, ,,Tauragės kurjeriui“ bei ,,Tauragės radijui“ – visiems rėmėjams įteiktos atminimo dovanėlės – tai bendruomenės lyrikos almanachas ,,Širdies šiluma“.
Šventė tuo nesibaigė – bendruomenių teatrų nariai dar susibūrė vakaronėn paviešėti po jaudulio kupinos, bet džiugios dienos, pabendrauti, pasidalyti įspūdžiais.
 

Audronė ANULIENĖ

Komentarai

 #
Buvau tame renginyje - nuostabu, kad ne tik didmiesty, o ir mažame miestelyje vyksta tokių kultūrinių renginių. Džiauigiuosi savanoriais artistais, randančiais laiko saviraiškai - ačiū jiems ir režisieriams.
 
 #
Kad ir kiek purvo ziniasklaida apie kai kuriuos cia minimus asmenis pila, bet... sekmes jums, organizatoriai, visi, kas prisidejot prie sventes.
 
 #
Viskas gerai, viskas puiku, tačiau pasveikinimo žodyje p. A. Beišys suktais išvedžiojimais ir sąmoningu faktų iškraipymu apie teatro išlikimą užgožė teisybę. O teisybė tokia: sėkmingai su teatru dirbusi Z. Jurevičienė atsisakė toliau dirbti, nes ji su anksčiau pastatytu spektakliu atstovavo kultūros namams Teatro ir amatų šventėje. Dėl to po dviejų dienų jai teko „stovėti ant kilimo“...
 
 #
Keista, kad komentarius kalba apie kažkokį purvo pylimą – straipsnyje to nėra ir renginio metu to negirdėjom.O p. Zita Jurevičienė su teatru taip sėkmingai dirbo, kad per dvejus metus sugebėjo tik vieną kartą žiūrovams pasirodyti.Gal jums atrodo normalu, kad metus laiko savo transportu važinėję į repeticijas (kartais net ne vieną kartą per savaitę)teatro artistai turėjo būti laimingi vieną kartą pasirodę premjeroje ir vėl viską pradėję iš naujo?
 
 #
Kaip matome, Z. Jureviciene intensyviausiai dirba Tauragiskiu balso komentaru skiltyje...
 
 #
Gerbiama komentatore Zita, nesėkmė - ne nusikaltimas, kalbant apie premjerinį spektaklį. Jeigu kalbame apie tai, kas normalu ir kas ne, tai savo ruožtu klausiu, ar normalu, kai net trys kalbinti vyriškiai, kurių pavardžių neminėsiu dėl suprantamų priežasčių, atsisakė dubliuoti lakūno vaidmenį vien dėl to, kad nenorėjo tapti priklausomi p. Beišiui tiesiai šviesiai pareikšdami „su tuo žmogumi nenoriu turėti jokių reikalų“? Normalu, kad Jarašūnienė, demonstruodama savo „išprusimą“ kaišioja špygas? Normalu, kad susireikšminę artistai pamiršta pagrindinį motyvą – ar prisirišti prie galutinio rezultato, ar veiklos tikslas yra kūrybinė saviraiška, pradedant viską „iš naujo“, kaip sakei?
 
 #
yra tas jusu komentaras. Niekas nieko netrine. Cia jau spamas gaunasi, kiek galima ta pati rasyti?
 
 #
Buvai, matei, bet nežinai, nors teigi „Žinau, kad visi artistai dėl to labai nusivylė, ir svarstė ar beverta dar kažką repetuot“ Taigi, tas „kažkas“ buvo pačios Z. Jurevičienės parašyta pjesė „Šaukštelis druskos“, kuri buvo verbališkai paruošta ir jau repetuojama scenoje.
 
 #
Ponia exrežisiere, aš niekada nesislėpiau po jokiais TEATRALŲ slapyvardžiais. Visada sakau taip, kaip yra, nesislėpdama ir nevyniodama žodžių į vatą, nors tai nėra labai malonu nei man, nei Jums. Jei kur matote špygas, tai jau Jūsų problema. Pati pradėkote šią diskusiją, matyt, kažko neramu.Gal reikėtų susimąstyti, kodėl žmonės neina su Jumis. Ką Jūs, kaip režisierė, per dvidešimt metų Skaudvilėje pastatėte?
 

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija